Breaking News :
RSS
สถานีตำรวจภูธรมายอ.
พนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่เวรสอบสวน สภ.มายอ จว.ปัตตานี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย jackcenter   
วันพุธที่ 04 มกราคม 2012 เวลา 16:23 น.

พนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่เวรสอบสวนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555

  1.  1. ร.ต.ท. ไพรัตน์  คำลี ปฏิบัติหน้าที่เวรสอบสวน วันที่ 4,9,14,19,24,29

 2. ร.ต.ท. วชิระ  วัฒนาฤดี ปฏิบัติหน้าที่เวรสอบสวน วันที่ 5,10,15,20,25

3. ร.ต.อ. นวฉัตร สมทัศน์ ปฏิบัติหน้าที่เวรสอบสวน วันที่ 1,6,11,16,21,26

      4. ร.ต.ท. ทวีภาคย์ จันทรเพท ปฏิบัติหน้าที่เวรสอบสวน วันที่ 2,7,12,17,22,27

      5. ร.ต.ท. จรภัทร ทิพย์อักษร ปฏิบัติหน้าที่เวรสอบสวน วันที่ 3,8,13,18,23,28

ติดต่อสอบถาม โทร 073-497097 สถานีตำรวจภูธรมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 16:02 น.