Breaking News :
RSS
สถานีตำรวจภูธรมายอ.
ประชุมร่วม 3 ฝ่าย เป็นประจำเพื่อทราบถึงข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้ความรุนแรงในพื้นที่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 02 เมษายน 2011 เวลา 14:22 น.
mayo5
ประชุมร่วม 3 ฝ่าย เป็นประจำเพื่อทราบถึงข้อมูลความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ใช้ความรุนแรงใน พื้นที่และกระชับความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทหาร และพลเรือนในพื้นที่